Agenda

Geen activiteiten voor de komende 3 dag(en)

Kinderen

De Kinderdiensten

Elke zondagochtend is er een speciaal programma voor de kinderen. Na een gezamenlijk begin in de eredienst, vertrekken de kinderen rond 10.15 uur naar de eigen ruimtes.

Er zijn zes kindergroepen:

Groepsnaam Leeftijd Locatie
de lammetjesgroep 0-1,5 jaar eigen gebouw 'De Oase'
de schaapjesgroep 1,5 – 3 jaar eigen gebouw ‘De Oase’
de witte groep 3 jaar + groep 1+2 wijkgebouw Huis van de Wijk
de groene groep groep 3+4 wijkgebouw Huis van de Wijk
de rode groep groep 5+6 wijkgebouw The Mall
de blauwe groep groep 7+8 wijkgebouw The Mall

 

In de verschillende groepen wordt o.a. tijd genomen voor een Bijbelverhaal, zingen, bidden, knutselen en/ of een spel. Elke week sparen we voor ons Boliviaans sponsorkindje Ivan. Rond 11.45 uur komen de groepen terug in de ‘De Oase’. De samenkomst van de volwassenen is dan ook afgelopen.

 

Elke (3e zondag van de) maand is er een speciale dienst voor kinderen: Het Kidsevent! De 3 oudste kindergroepen hebben een gezamenlijke ochtend, waarin de kinderen hun talenten kunnen inzetten. Dat kan door bijvoorbeeld in de kinderband mee te zingen of te spelen, de techniek te verzorgen of samen een dans voor te bereiden. Een aantal keren per jaar zal dit feest samen met de volwassenen in de eredienst worden gevierd, wat we het Parelfeest noemen.

Alle kinderen zijn van harte welkom in onze kinderdiensten! ( en ouders ook.....)

Volwassenen

Quads

Als gemeente geloven wij dat vertrouwens relaties met andere gelovigen essentieel zijn om verder te groeien en je relatie met God te verstevigen. Het aantal celkringen is de afgelopen jaren nogal afgenomen. Ook zien wij dat hier met name weinig mannen aan deelnemen. Dit is de reden dat wij een alternatief willen bieden om samen te komen in kleinere groepen binnen de gemeente. We denken dat de Quad voor velen een passend alternatief is. Maar wat is nu een Quad?

 

Jezus' strategie voor discipelschap: intieme relaties!

Greg Ogden schrijft in zijn boek Discipelschap met impact dat het belangrijk is om voor discipelschapstraining een vorm te kiezen waarbinnen de relatie een grote rol speelt. Deze relaties ontwikkelen zich alleen in een veilige omgeving. Binnen een dergelijke sfeer verbinden gelovigen zich aan elkaar en praten ze over waar ze in hun geestelijk leven tegenaan lopen. Ze openen hun hart voor God en elkaar en dat zorgt ervoor dat de Heilige Geest verandering tot stand kan brengen. Dit transformatieproces vindt volgens Ogden het beste plaats in een groepje van drie of vier mensen (triade of quad) dat wekelijks of om de week bij elkaar komt. Bij deze groepsgrootte is de kans dat intimiteit, transparantie en vertrouwen aanwezig zijn het grootst. Jezus koos twaalf mannen om drie jaar mee op te trekken. Binnen die groep was Zijn focus op Petrus, Jacobus en Johannes. Jezus investeerde dus in enkelingen met als resultaat discipelschap: van binnenuit werkelijk veranderde levens!

 

Praktische informatie voor Quads

 • Quad principes

  Om praktische redenen gaat onze voorkeur uit naar het 4-tal (de Quad) in plaats van het 3-tal (de Triade): mocht 1 persoon van een 4-tal verhinderd zijn dan kan de meeting met 3 mensen toch nog doorgaan. De drie principes die wij hanteren voor het functioneren van een Quad zijn: 

  • openheid, onderling vertrouwen en betrokkenheid. Je leven met elkaar delen
  • je spiegelen aan Gods Woord
  • accountability, dat wil zeggen: rekenschap afleggen aan elkaar, betrouwbaar zijn

  Nogal algemeen natuurlijk deze principes, maar je zou ze in het functioneren van een Quad wel moeten kunnen herkennen! Het gedachtengoed over Quads en Triades is trouwens uitgewerkt in het boek "Discipelschap met Impact - Groeien als leerling van Jezus in een Triade", van Greg Ogden. Mits niet uitgeleend staat het in de gemeente boekenkast!

 • Thema's

  Een belangrijk element van een Quad is het gezamenlijk onderzoeken van Gods Waarheid. De invulling hiervan ligt niet vast, maar kan je binnen je Quad zelf invullen. Je kan bijvoorbeeld met je Quad aan de hand van een bijbelboek of een bijbelsdagboek Gods Woord bestuderen. Gebruik voor je Quad een leesplan of sluit aan bij de thema's van de preken op zondag.

  Wil je graag verdiepen in een specifiek onderwerp? Bijvoorbeeld 'Discipelschap' of 'Wetenschap en geloof'? Aan de hand van een studieboek kan je zo'n onderwerp met je Quad uitdiepen. Thuis leest iedereen hetzelfde boek en in de Quad deel je inzichten en persoonlijke ervaringen. Zo ontdek je niet alleen Gods Waarheid door te lezen, maar worden jouw inzichten verrijkt door de gesprekken in je Quad.

 • Richtlijnen
  • de groep bestaat uit 4 mannen of 4 vrouwen.
  • de samenstelling van de groep is gebaseerd op de verwachting van elkaar te kunnen leren, door elkaar gestimuleerd te worden en samen plezier te kunnen hebben!
  • er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid, er is dus geen kringleider
  • de orientatie van de Quad, welk thema of (bijbel)boek besproken wordt hangt af van de behoefte van de groep. Het QuadTeam wil hiervoor ideeen aandragen.
  • voor de frequentie wordt 1 x per 1 of 2 weken aanbevolen, maar afwijken mag.
  • de Quad-leden binden zich voor 1 jaar (accountability!)
  • het na enige tijd splitsen van de Quads wordt aanbevolen. Hierdoor wordt het ook voor nieuwe mensen gemakkelijk zich in te voegen.
  • iedereen kan een Quad beginnen. Wel wordt verzocht om voor de start met het QuadTeam af te stemmen.
 • Het Qteam

  Het QuadTeam van de Filadelfia gemeente wil de Quads zoveel mogelijk stimuleren en ondersteunen. Bij Freek Manuhutu, Jeroen Smiten/of David de Jong kun je met je vragen terecht! Wij helpen je graag met het vinden van een thema dat je kan uitdiepen, of het vinden van andere mensen die met jou een Quad kunnen vormen.

  We hopen met jullie een Quickstart met je Quad te maken!

 • Een Quad starten!

  Enthousiast geworden en wil je graag een QUAD starten? Overleg even met een van de mensen van het Quadteam zodat je gelijk een goede start kan maken. Voordat je dit doet is het goed om alvast na te denken over:

  • welk thema je centraal zou willen stellen in een Quad. Dat kan er een zijn uit deze thema's, maar uiteraard zijn eigen ideeen ook van harte welkom.
  • met welke mensen je een Quad wilt vormen. Denk hierbij breder dan je bestaande relaties en contacten.

  Het Quadteam helpt je dan graag op weg!

Om praktische redenen gaat onze voorkeur uit naar het 4-tal (de Quad) in plaats van het 3-tal (de Triade): mocht 1 persoon van een 4-tal verhinderd zijn dan kan de meeting met 3 mensen toch nog doorgaan. De drie principes die wij hanteren voor het functioneren van een Quad zijn: 

 • openheid, onderling vertrouwen en betrokkenheid. Je leven met elkaar delen
 • je spiegelen aan Gods Woord
 • accountability, dat wil zeggen: rekenschap afleggen aan elkaar, betrouwbaar zijn

Nogal algemeen natuurlijk deze principes, maar je zou ze in het functioneren van een Quad wel moeten kunnen herkennen! Het gedachtengoed over Quads en Triades is trouwens uitgewerkt in het boek "Discipelschap met Impact - Groeien als leerling van Jezus in een Triade", van Greg Ogden. Mits niet uitgeleend staat het in de gemeente boekenkast!

Een belangrijk element van een Quad is het gezamenlijk onderzoeken van Gods Waarheid. De invulling hiervan ligt niet vast, maar kan je binnen je Quad zelf invullen. Je kan bijvoorbeeld met je Quad aan de hand van een bijbelboek of een bijbelsdagboek Gods Woord bestuderen. Gebruik voor je Quad een leesplan of sluit aan bij de thema's van de preken op zondag.

Wil je graag verdiepen in een specifiek onderwerp? Bijvoorbeeld 'Discipelschap' of 'Wetenschap en geloof'? Aan de hand van een studieboek kan je zo'n onderwerp met je Quad uitdiepen. Thuis leest iedereen hetzelfde boek en in de Quad deel je inzichten en persoonlijke ervaringen. Zo ontdek je niet alleen Gods Waarheid door te lezen, maar worden jouw inzichten verrijkt door de gesprekken in je Quad.

 • de groep bestaat uit 4 mannen of 4 vrouwen.
 • de samenstelling van de groep is gebaseerd op de verwachting van elkaar te kunnen leren, door elkaar gestimuleerd te worden en samen plezier te kunnen hebben!
 • er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid, er is dus geen kringleider
 • de orientatie van de Quad, welk thema of (bijbel)boek besproken wordt hangt af van de behoefte van de groep. Het QuadTeam wil hiervoor ideeen aandragen.
 • voor de frequentie wordt 1 x per 1 of 2 weken aanbevolen, maar afwijken mag.
 • de Quad-leden binden zich voor 1 jaar (accountability!)
 • het na enige tijd splitsen van de Quads wordt aanbevolen. Hierdoor wordt het ook voor nieuwe mensen gemakkelijk zich in te voegen.
 • iedereen kan een Quad beginnen. Wel wordt verzocht om voor de start met het QuadTeam af te stemmen.

Het QuadTeam van de Filadelfia gemeente wil de Quads zoveel mogelijk stimuleren en ondersteunen. Bij Freek Manuhutu, Jeroen Smiten/of David de Jong kun je met je vragen terecht! Wij helpen je graag met het vinden van een thema dat je kan uitdiepen, of het vinden van andere mensen die met jou een Quad kunnen vormen.

We hopen met jullie een Quickstart met je Quad te maken!

Enthousiast geworden en wil je graag een QUAD starten? Overleg even met een van de mensen van het Quadteam zodat je gelijk een goede start kan maken. Voordat je dit doet is het goed om alvast na te denken over:

 • welk thema je centraal zou willen stellen in een Quad. Dat kan er een zijn uit deze thema's, maar uiteraard zijn eigen ideeen ook van harte welkom.
 • met welke mensen je een Quad wilt vormen. Denk hierbij breder dan je bestaande relaties en contacten.

Het Quadteam helpt je dan graag op weg!

Woman-Connect

Women-Connect is een vrouwenkring die 1x per 2 weken (in de oneven weken) op maandagavond bij elkaar komt in de Oase. Het seizoen begint in september en loopt door tot en met juni. Deze kring staat open voor vrouwen van alle leeftijden, iedereen is van harte welkom!

Vanaf kwart voor acht is er inloop, er is dan thee/koffie met wat lekkers en tijd voor gezelligheid. Om acht uur beginnen we met bijbellezen, gebed en een moment van aanbidding d.m.v. enkele liederen. Daarna hebben we een bijbelstudie waar we over doorspreken aan de hand van gespreksvragen. Dit gebeurt in kleine groepjes van 3 á 4 personen. Ook is er in deze kleine groepjes gelegenheid om, mocht daar behoefte aan zijn, persoonlijke dingen te delen. Dit kunnen fijne dingen zijn, maar ook zorgen of verdriet mogen gedeeld worden. Met elkaar brengen we dit in gebed bij God. Om ongeveer half tien wordt de avond afgesloten. Ook worden er een aantal thema avonden ingepland. Is er een bepaald onderwerp waar je wel wat meer over zou willen weten, dan kan dat op zo’n avond als thema dienen. Zo zijn we bijvoorbeeld een keer met elkaar naar een concert geweest, hebben we een avond over vasten gehad, er is een gebedsavond geweest en een gezellig filmavondje. De laatste avond van het seizoen sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd en veel gezelligheid.